Kas yra „Harmony Link“?

„Harmony Link“ – nauja Lietuvos ir Lenkijos elektros jungtis, kuri sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje. Svarbiausias jungties komponentas – 700 MW galios aukštos įtampos nuolatinės srovės (AĮNS) kabelis. Elektros jungtis bus apie 350 km ilgio, iš kurių apie 300 km sudarys jūrinė dalis.

Povandeninis kabelis pagerins regiono energetinį saugumą – po Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos sistemų sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais, jis atliks prekybinę funkciją. Be to, „Harmony Link“ padidins energijos tiekimo vartotojams patikimumą visame regione.

Parengiamieji „Harmony Link“ darbai vyksta nuo 2019 metų pradžios.

Projekto investuotojai yra Lenkijos ir Lietuvos elektros perdavimo sistemų operatoriai – „Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA“ ir „Litgrid“.

Duomenys apie projektą

 • Teritorija: Baltijos jūra (Lietuvos, Lenkijos ir Švedijos išskirtinės ekonominės zonos, Lietuvos teritorinė jūros dalis), Lietuvos teritorija (Kretingos r. ir Palangos m. savivaldybės), Lenkijos teritorija.
 • Planuojamos jungties pradžia: Darbėnų pastotė, Kretingos r. sav., Žynelių k.
 • Planuojamos jungties pabaiga: Žarnoviecų pastotė Lenkijos Pomeranijos regione.
 • Bendras jungties ilgis: 330 km
 • Galia: 700 MW
 • Finansavimas: iš viso „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. Eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys parama iš Europos infrastruktūros tinklų fondo „Connecting Europe Facility“.

Projekto įgyvendinimas

Jūrinė jungtis su Lenkija yra didžiausias sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektas, reikšmingai padidinsiantis visų trijų Baltijos šalių energetinį saugumą, o ateityje prisidėsiantis prie atsinaujinančios energetikos šaltinių integracijos.

Svarbiausi paruošiamieji „Harmony Link“ jungties darbai buvo baigti 2021 m. rudens pradžioje: parengta trasos studija Baltijos jūroje, pasirašytos sutartys dėl jungties ir tikslinių konsultacijų, atliktas jūros dugno tyrimas, baigtos teritorijų planavimo procedūros. Taip pat „Litgrid“ įsigijo sklypą ir paskelbė skirstyklos Darbėnuose projektavimo bei rangos darbų viešąjį pirkimą.

Pagal 2020 m. gegužę „Litgrid“ ir PSE pasirašytą bendradarbiavimo susitarimą (IPCA) dėl projekto įgyvendinimo modelio, operatoriai pasidalino atsakomybę už darbus, kuriuos atliks kiekviena šalis.
„Litgrid“ bus atsakinga už nuolatinės srovės aukštos įtampos (NSAĮ) kabelio rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą ir dvišalės rangos sutarties pasirašymą ir įgyvendinimą.

PSE bus atsakingas už NSAĮ keitiklių stočių Lietuvoje ir Lenkijoje rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą, dvišalės rangos darbų sutarties pasirašymą ir įgyvendinimą.

Kiekviena šalis apmokės 100 proc. per jos teritoriją einančio sausumos kabelio įrengimo kaštų ir visus keitiklių stoties įrengimo kaštus, o jūrinės dalies kabelio įrengimo kaštus dalinsis per pusę. Operatoriai taip pat numato kartu pirkti klientų atstovo paslaugas ir sudaryti trišalę paslaugų sutartį dėl projekto rangos darbų priežiūros.

„Litgrid“ ir PSE sutartyje taip pat apibrėžta ir jungties nuosavybė: Lietuvoje įrengtą keitiklių stotį, sausumos kabelio ruožą ir 50 proc. jūrinio kabelio valdys „Litgrid“, o PSE nuosavybės teise valdys NSAĮ keitiklių stotį Lenkijoje ir taip pat sausumos kabelio ruožą Lenkijoje ir 50 proc. jūrinio kabelio. Sutartis galios iki „Harmony Link“ jungties eksploatavimo pradžios.

Parengiamieji „Harmony Link“ darbai vyksta nuo 2019 metų pradžios. Iki 2020 m. sausio parengta trasos studija Baltijos jūroje, nuo 2019 m. gruodžio iki 2021 m. intensyviai vykdyti teritorijų planavimo darbai. 2020 m. birželio mėn. pasirašyta sutartis dėl jungties techninių specifikacijų rengimo, spalį – dėl tikslinių konsultacijų techniniais, komerciniais, reguliaciniais klausimais.

„Litgrid“ ir PSE 2021 m. atliko Baltijos jūros dugno tyrimus toje teritorijoje, kur planuojama tiesti jungties kabelį. Lietuvoje jau baigtos „Harmony Link“ projekto teritorijų planavimo procedūrosTaip pat 2021 m. vykdyti dokumentai kabelio ir keitiklių stočių statybos konkursai, jau baigta projekto įgyvendinimo studija.

Projekto finansavimas

„Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų skirta iš Europos infrastruktūros tinklų fondo „Connecting Europe Facility“ (CEF) paramos.

Lietuva ir Lenkija apmokės 100 proc. per šių valstybių teritoriją einančio sausumos kabelio įrengimo kaštų ir visus keitiklių stoties įrengimo kaštus, o jūrinės dalies kabelio įrengimo kaštus dalinsis per pusę. Šalių operatoriai taip pat numato kartu pirkti klientų atstovo paslaugas ir sudaryti trišalę paslaugų sutartį dėl projekto rangos darbų priežiūros.

Projekto nauda

Sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais – tai paskutinis Nepriklausomybės etapas, suteikiantis Lietuvai energetinę laisvę. Mūsų elektros sistema dabar vis dar priklausoma nuo dažnio valdymo Rusijoje, bet jau 2025 m. ji veiks vienoje sinchroninėje erdvėje kartu su kitų Europos šalių sistemomis.

Sinchronizacija vyks pasinaudojant esama jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“), o nutiesiant naują jūrinę „Harmony Link“ jungtį bus realizuojamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimo su kontinentinės Europos sistema ekonominis potencialas. „Harmony Link“ jungtis bus paskutinis sinchronizacijos projektas ir pirmasis tarpvalstybinis projektas pilnai integruojant tos pačios sinchroninės zonos elementus.

Savo techninėmis galimybėmis povandeninis kabelis asinchroniškai sujungia Lietuvą ir Lenkiją, tai išlieka esminė sąlyga pilnai integracijai su Europos sinchronine zona, nesumažinant prekybinių pajėgumų vieningoje Europos elektros rinkoje.

Pagrindinės „Harmony Link“ projekto naudos:

 • Energetinio saugumo stiprinimas Baltijos šalyse ir šiaurės rytų Lenkijos regione.
 • Elektros energijos mainų Europos rinkoje galimybių didinimas.
 • Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimas su kontinentinės Europos sistema.
 • Elektros tinklo pajėgumų vietiniams vartotojams ir gamintojams didinimas.
 • Investicijų regione skatinimas.
 • Į savivaldybių biudžetus mokamas metinis nekilnojamojo turo mokestis.
 • Jūrinio vėjo integracija.

Studijos

Studijos ir tyrimai suteikia ypatingai svarbiam projektui „Harmony Link“ reikalingą informaciją: kabelio tiesimui ir apsaugai būtiną informaciją, padeda išanalizuoti jūros dugne esančius objektus, tarp jų – pavojingas nuolaužas ar karo amunicijos liekanas.

Atliekama aplinkosauginė analizė padeda įsivertinti galimą jungties poveikį Baltijos jūros aplinkai ir užtikrinti, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas tvarumo prasme.

Vykdomi ir „Harmony Link“ reikalingi teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesai.

Išsamiau su atliktomis studijomis galite susipažinti čia:

 • Kabelio trasos studija (baigta 2019 m.)
 • Vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita (baigta 2020 m.)
 • Jūros dugno geofizinių ir geotechninių tyrimų kabelio trasoje ataskaita (planuojama baigti 2021 m.)

Pagrindinės datos ir įvykiai

 • 2007 m. Baltijos šalių premjerai patvirtino strateginį Lietuvos, Latvijos ir Estijos siekį tapti kontinentinės Europos sinchroninės zonos (tuo metu UCTE) dalimi.
 • Nuo 2013 m. Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizacijos siekis oficialiai tapo Europos Sąjungos energetikos politikos dalimi.
 • 2018 m. birželio 22 d. vykstant Europos Vadovų Tarybos susitikimui specialioje ceremonijoje buvo pasirašytas istorinis susitarimas dėl Politinių kelio gairių, vedančių į sinchronizacijos projekto įgyvendinimą.
 • 2018 m. gruodžio 21 d. Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir „Polskie Sieci Elektroenergetyczne“ (PSE) vadovai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigojo pradėti naujo Lietuvos ir Lenkijos jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės kabelio tiesimo projekto parengiamojo etapo darbus. Naująją jūrinę jungtį Lietuvos ir Lenkijos atstovai nusprendė pavadinti „Harmony Link“ vardu.
 • 2019 m. rugpjūčio  7 d. Lietuvos Vyriausybė patvirtino 14 sinchronizacijos projektų sąrašą ir suteikė jiems ypatingos valstybinės svarbos statusą. Vienas iš projektų – „Harmony Link“ jungties statyba.
 • 2020 m. sausio mėn. parengta trasos studija Baltijos jūroje.
 • 2020 m. gegužės mėn. „Litgirid“ ir Lenkijos elektros perdavimo tinklo operatorius PSE pasirašė „Harmony Link“ jungties projekto įgyvendinimo etapo bendradarbiavimo sutartį, kuria operatoriai įsipareigoja lygiomis dalimis prisidėti prie jūrinės jungties įrengimo.
 • 2020 m. II ir III ketv. pasirašytos sutartys su bendrovėmis dėl jungties techninių specifikacijų rengimo ir dėl konsultacijų techniniais, komerciniais, reguliaciniais klausimais.
 • 2020 m. III ketv. parengta Vystymo plano koncepcija ir strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita.
 • 2020 m. gruodžio mėn. Baltijos šalių ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai pasirašė finansavimo sutartį su Europos Komisija dėl antrojo Baltijos šalių sinchronizavimo etapo finansavimo. Iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės buvo suteikta 720 mln. eurų.
 • 2021 m. sausio mėn. „Harmony Link“ jungčiai Lietuvos teritorijoje parinkta trasa jūroje ir sausumoje bei įsigyta teritorija Darbėnų pastotei statyti.
 • 2021 m. I ketv. baigta projekto įgyvendinimo studija.
 • 2021 m. II ketv. paruoštos jungties techninės specifikacijos.
 • 2021 m. III ketv. jūros dugno geofizinių ir geotechninių tyrimų kabelio trasoje ataskaita.
 • 2021 m. III ketv. patvirtintas Vystymo planas.
 • 2021 m. III ketv. skelbiami konkursai jungties kabelio ir keitiklių stočių statyboms.

Naudingos nuorodos

Vis dėlto „Harmony Link“ jungtis yra didžiausias ir sudėtingiausias iš visų Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektų. Jam atsakingai ruošiamasi ir pasitelkiama didelę patirtį ir aukštas kompetencijas turinčius partnerius.

700 MW galios aukštos įtampos nuolatinės srovės (AĮNS) jungties kabelio statybos yra svarbiausia „Harmony Link“ projekto dalis.

Nuolatinės srovės aukštos įtampos kabelis sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje.

Projekto „Harmony Link“ darbų apimtis yra suskirstyta į dvi dalis (kabelių sistema ir AĮNS keitiklių pastotės).

Pagrindiniai projekto parametrai yra šie: 

 • 700 MW ir 100 MW laikinos perkrovos pajėgumas,
 • ±350 MVAr,
 • ±320 kVDC,
 • apie 330 km ilgio nuolatinės srovės kabelis.

Pagrindiniai „Harmony Link“ elementai yra AĮNS kabelis ir AĮNS keitikliai. Keitikliai bus pagaminti naudojantis šiuolaikine pažangia ĮŠK gamybos technologija su simetriška vienpole konfigūracija.

Apie 330 km ilgio kabelio trasai būtina kabelių sistema, sudaryta iš AĮNS kabelio ir šviesolaidinių kabelių. Trasos ruože apytiksliai bus 290–340 km povandeninio kabelio ir 20 km požeminio kabelio trasų Lenkijoje ir Lietuvoje.

Techniniai parametrai

Harmony Link sistemos vertės

AĮNS sistemos parametras Vertė Mato vnt.
Nuolatinis aktyvus maitinimas (Pnom) NS priemimo gale ± 700 MW
Nominali NS įtampos vertė (VDCNom) ± 320 kV