x
logo

Harmony Link

Budowa połączenia kablowego HVDC Polska – Litwa

INFORMACJE O INWESTYCJI

Aktualności

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Dlaczego infrastruktura przesyłowa jest rozbudowywana?

Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, czego skutkiem jest rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tymczasem Krajowy System Elektroenergetyczny w znacznej mierze opiera się na infrastrukturze przesyłowej wybudowanej w połowie ubiegłego wieku. Konieczne zatem jest modernizowanie i rozbudowywanie elementów sieci przesyłowej, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Jak się odbywa przesył energii z elektrowni do odbiorców?

Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe napięcie, tym mniejsze są straty energii podczas jej przesyłu. W systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomu napięć, a energia za pośrednictwem stacji wysokich napięć trafia do sieci dystrybucyjnych – mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu m.in. 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – takich jak zakłady przemysłowe, szpitale, szkoły czy też gospodarstwa domowe.

Czy stacja elektroenergetyczna/podziemna linia kablowa są bezpieczne dla ludzi?

Infrastruktura elektroenergetyczna jest bezpieczna dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Wszystkie eksploatowane w Polsce linie najwyższych napięć, zarówno nadziemne jak i kablowe, muszą spełniać surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa, a także oddziaływania na środowisko naturalne. Specjalnie powołane do tego instytucje czuwają, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy poziomu pola elektrycznego, magnetycznego oraz hałasu.

Jakie ograniczenia wynikają z położenia linii pod ziemią?

Ograniczenia w użytkowaniu gruntu dotyczą pasa technologicznego. W jego obrębie nie można wznosić budynków i sadzić roślin o rozbudowanych systemach korzeniowych, w tym drzew. Możliwe będzie jednak np. uprawianie zbóż czy warzyw. Z tytułu tych ograniczeń właścicielowi nieruchomości przysługuje wynagrodzenie. Poza granicami pasa technologicznego nieruchomość może być użytkowana zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

INWESTYCJA W LICZBACH