Kontaktai

Už „Harmony Link“ projekto įgyvendinimą Lietuvoje yra atsakinga elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“. Informacija, susijusi su „Harmony Link“ ir kitais bendrovės įgyvendinamais projektais, teikiama šiame puslapyje nurodytais kontaktais.

„Litgrid“ adresas:

Karlo Gustavo Emilio Manerheimo g. 8, LT-05131 Vilnius

Apie „Litgrid“

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Mes jau įgyvendinome strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus, o šiuo metu įgyvendiname šalies strateginį tikslą – parengti  elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais.

Daugiau informacijos apie „Litgrid“.

Apie „Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA“

Valstybinė bendrovė, ypatingai svarbi Lenkijos ekonomikai. PSE, kaip perdavimo sistemos operatoriaus (PSO), užduotis yra perduoti elektros energiją per perdavimo tinklą į visus šalies regionus. PSE yra atsakinga už daugelio įsipareigojimų, susijusių su Lenkijos elektros sistemos veikimo saugumo užtikrinimu, perdavimo tinklo plėtra ir tarpvalstybinių jungčių su kaimyninių šalių sistemomis, vykdymą. Bendrovei priklauso 15 316 kilometrų linijų ir 109 transformatorių pastotės.
„Litgrid“ ir PSE yra Europos perdavimo sistemos operatorių asociacijos „ENTSO-E“ narės.

Daugiau informacijos apie PSE.

Apie „Harmony Link“

Naujienos

„Harmony Link“ projekte bus pasitelkti techninės priežiūros ekspertai

Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir PSE…

Plačiau

Ruošiantis „Harmony Link“ kabelio tiesimui užbaigtas jūros dugno tyrimas: tarp radinių – ir nuskendęs laivas

Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir PSE…

Plačiau

„Litgrid“ baigė „Harmony Link“ jungties ir 330 kV Darbėnų skirstyklos teritorijų planavimą

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ baigė „Harmony Link“…

Plačiau