x
logo

DUK

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai

Ar elektros pastotė / požeminė kabelių linija yra saugi žmonėms?

Elektros infrastruktūra yra saugi žmonių ir gyvūnų gyvybei bei sveikatai. Visos aukščiausios įtampos linijos, eksploatuojamos Lietuvoje, turi atitikti griežtus Lietuvos ir Europos teisės reikalavimus dėl saugumo ir poveikio aplinkai. Nacionalinės institucijos prižiūri, kad nebūtų viršijamos leistinos elektrinio ir magnetinio lauko lygio bei triukšmo normos.

Kokie apribojimai susiję su linijos tiesimu po žeme?

Tiesiant elektros perdavimo linijas, numatomos apsaugos zonos, kuriose taikomi tam tikri apribojimai. Požeminių kabelių linijos apsaugos zona – tai išilgai požeminių kabelių linijos esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šios linijos. Šioje teritorijoje uždrausta statyti gyvenamuosius pastatus ir sodinti augalus, turinčius plačią šaknų sistemą, įskaitant medžius. Be „Litgrid“ sutikimo draudžiama dirbti smūginiais ar vibraciją sukeliančiais mechanizmais, kasti gruntą arba užpilti papildomą grunto sluoksnį daugiu kaip 30 cm. Vis dėlto galima, pvz. auginti javus ar daržoves  Nustačius servitutą ir nutiesus elektros liniją, žemė ir toliau priklauso savininkui, joje ir toliau galima dirbti visus įprastus darbus. Keli apribojimai taikomi tik tai sklypo daliai, kuri patenka į elektros perdavimo linijos apsaugos zoną. Dėl šių apribojimų nekilnojamojo turto savininkas turi teisę į atlyginimą.

Jūroje povandeninių kabelių linijų apsaugos zona – dugno juosta išilgai povandeninės kabelių linijos, kurios ribos yra po 100 metrų į abi puses nuo šios linijos kraštinių kabelių, ir vanduo virš šios juostos.

Kas ir už ką turi teisę į atlyginimą?

Tiesiant elektros liniją per privačiam savininkui priklausantį sklypą, nustatomas servitutas, leidžiantis „Litgrid“ vykdyti statybos, o vėliau – priežiūros ir kitus darbus. Už servituto nustatymą žemės savininkui išmokama piniginė kompensacija, apskaičiuota pagal LR Vyriausybės patvirtintą metodiką. Daugiau informacijos apie apsaugos zonas, servitutus ir kitą žemės savininkams aktualią informaciją galite rasti www.litgrid.eu > Žemės savininkams