DUK

DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI

„Harmony Link“ – tai nauja Lietuvos ir Lenkijos elektros energetikos sistemų jungtis, užtikrisianti komercinę prekybą elektra po Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais ir reikšmingai padidinsianti visų trijų Baltijos šalių energetinį saugumą

Pastačius „Harmony Link“ jungtį bus reikšmingai sustiprintas visų trijų Baltijos šalių energetinis saugumas, padidinti elektros tinklo pajėgumai vietiniams vartotojams, skatinamos investicijos regione ir kt.

Ateityje ši jungtis prisidės prie atsinaujinančios energetikos šaltinių integracijos. Šio projekto įgyvendinimas yra ir didelis žingsnis stiprinant Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimą, kartu dar labiau artinantis mus su strateginiais partneriais Lenkijoje.

Sinchronizacija su kontinentinės Europos tinklais – tai Lietuvai itin didelę reikšmę turintis strateginis žingsnis, kuriuo įtvirtinama šalies energetinė nepriklausomybė. Mūsų elektros sistema vis dar priklausoma nuo dažnio valdymo Rusijoje, bet jau 2025 m. ji veiks vienoje sinchroninėje erdvėje kartu su kitų Europos šalių sistemomis.

Projektą vykdo Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir PSE.   

Abi įmonės jau turi bendradarbiavimo patirties įgyvendinant tarpvalstybinių energetikos objektų statybos projektus – abi įmonės kartu pastatė nuo 2015 metų veikiančią „LitPol Link“ jungtį. 

Jūrinė elektros jungtis – didelis ir sudėtingas projektas, todėl kiekvienam jo etapui kruopščiai ruošiamasi. Parengiamieji „Harmony Link“ projekto darbai prasidėjo 2019 metais ir 2021 metais buvo užbaigti parengta trasos studija Baltijos jūroje, pabaigtos įgyvendinimo studijos ir techninių reikalavimų rengimas, pabaigtas jūros dugno tyrimas ir parengta ataskaita, paskelbti jūrinio kabelio bei keitiklių Lietuvoje ir Lenkijoje pirkimai. Taip pat „Litgrid“ įsigijo sklypą ir paskelbė skirstyklos Darbėnuose projektavimo bei rangos darbų viešąjį pirkimą.  

Sinchronizacija vyks pasinaudojant esama jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“), o nutiesiant naują jūrinę „Harmony Link“ jungtį bus realizuojamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimo su kontinentinės Europos sistema ekonominis potencialas. „Harmony Link“ jungtis bus paskutinis sinchronizacijos projektas ir pirmasis tarpvalstybinis projektas pilnai integruojant tos pačios sinchroninės zonos elementus.

Savo techninėmis galimybėmis povandeninis kabelis asinchroniškai sujungia Lietuvą ir Lenkiją, tai išlieka esminė sąlyga pilnai integracijai su Europos sinchronine zona, nesumažinant prekybinių pajėgumų vieningoje Europos elektros rinkoje.

Prisijungimo prie kontinentinės Europos tinklų sutartis neleidžia naudoti tos pačios „LitPol Link“ jungties sinchroniniam režimui užtikrinti ir prekybai elektra vienu metu. Atsižvelgiant į tai, po sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais „LitPol Link“ jungties pajėgumai bus skirti sisteminėms paslaugoms teikti, o naująja „Harmony Link“ jungtimi vyks prekyba.

Sinchronizacija vyks pasinaudojant esama jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“), o nutiesiant naują jūrinę „Harmony Link“ jungtį bus realizuojamas Baltijos šalių elektros sistemų sinchronizavimo su kontinentinės Europos sistema ekonominis potencialas. „Harmony Link“ jungtis bus paskutinis sinchronizacijos projektas ir pirmasis tarpvalstybinis projektas pilnai integruojant tos pačios sinchroninės zonos elementus.

Savo techninėmis galimybėmis povandeninis kabelis asinchroniškai sujungs Lietuvą ir Lenkiją, tai išlieka esminė sąlyga pilnai integracijai su Europos sinchronine zona, nesumažinant prekybinių pajėgumų vieningoje Europos elektros rinkoje.

Kabelis yra svarbiausias „Harmony Link“ jungties komponentas. 700 MW galios aukštos įtampos nuolatinės srovės (AĮNS) jungties kabelis bus maždaug 330 km ilgio ir sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų skirstykla Kretingos rajone Lietuvoje.

Planuodami teritorijas infrastruktūros tiesimui siekiame mažiausio poveikio jautrioms teritorijoms: gyvenamosioms vietovėms, saugomiems gamtos ir paveldo objektams. Taip pat buvo atlikti skaičiavimai ir projektavimai, kad trasa geriausiai atitiktų techninius parametrus ir būtų ekonomiškai efektyvi.  

Dalis požeminio kabelio trasos eis palei esamus inžinerinės infrastruktūros objektus – kelius ar elektros perdavimo oro linijas.  

Sinchronizacijos planas buvo ruošiamas kruopščiai ir ilgai. Buvo pateiktos įvairios versijos, kaip būtų galima užtikrinti saugų ir patikimą Baltijos šalių elektros energetikos sistemos veikimą sinchroniniu režimu su kontinentinės Europos elektros tinklais. Buvo išanalizuoti įvairūs variantai ir galimybės, pavyzdžiui, tarp siūlymų buvo nauja jūrinė jungtis su Švedija, papildoma sausumos jungtis su Lenkija, arba didelis esamos „LitPol Link“ jungties pajėgumų išplėtimas.  

 

Atlikus kelias studijas, jūrinė jungtis tarp Lietuvos ir Lenkijos toliau buvo svarstoma kaip tinkamiausias sprendimas įvertinus laiko sąnaudas kitų alternatyvų įgyvendinimui.  

2020 m. gegužę „Litgrid“ ir PSE pasirašė bendradarbiavimo susitarimą (IPCA) dėl projekto įgyvendinimo modelio. Pagal šią sutartį operatoriai pasidalino atsakomybę už darbus, kuriuos atliks kiekviena šalis. „Litgrid“ bus atsakinga už nuolatinės srovės aukštos įtampos (NSAĮ) kabelio rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą ir dvišalės rangos sutarties pasirašymą ir įgyvendinimą. Lenkijos operatorius PSE bus atsakingas už NSAĮ keitiklių stočių Lietuvoje ir Lenkijoje rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą, dvišalės rangos darbų sutarties pasirašymą ir įgyvendinimą. 

„Harmony Link“ jungties projektinius sprendinius ir techninius parametrus „Litgrid“ ir PSE tvirtins bendru sutarimu. Kiekviena šalis apmokės 100 proc. per jos teritoriją einančio sausumos kabelio įrengimo kaštų ir visus keitiklių stoties įrengimo kaštus, o jūrinės dalies kabelio įrengimo kaštus dalinsis per pusę. Operatoriai taip pat numato kartu pirkti klientų atstovo paslaugas ir sudaryti trišalę paslaugų sutartį dėl projekto rangos darbų priežiūros. 

Sutartyje taip pat apibrėžta ir jungties nuosavybė: Lietuvoje įrengtą keitiklių stotį, sausumos kabelio ruožą ir 50 proc. jūrinio kabelio valdys „Litgrid“, o PSE nuosavybės teise valdys NSAĮ keitiklių stotį Lenkijoje ir taip pat sausumos kabelio ruožą Lenkijoje ir 50 proc. jūrinio kabelio. Sutartis galios iki „Harmony Link“ jungties eksploatavimo pradžios. 

Įgyvendinant projektą, svarbiausias principas sutelkti Lietuvos ir Lenkijos bendrovių komandas bei trečiųjų šalių ekspertus visam regionui svarbiems darbams. Projektas yra ilgalaikės mūsų strategijos dalis, kurios tikslai: energetinis saugumas, integracija su Europa, tinklų parengimas atsinaujinančių šaltinių integracijai.  

Įgyvendinant sinchronizacijos programą „Litgrid“ ir PSE laikosi aukščiausių skaidrumo standartų, todėl ir rangovai „Harmony Link“ projektui atrenkami laikantis šalyse galiojančių teisės aktų ir viešųjų pirkimų procedūrų.  

Pagrindinis šio projekto pirkimas, skirtas nuolatinės srovės (AĮNS) jungties kabelio įrengimui, paskelbtas 2021 m. rugpjūčio mėn. Viešojo pirkimo dokumentų sąlygose numatyta, kad tiekėjas per pastaruosius 8 metus turi būti pagaminęs bent vieną AĮNS kabelių sistemą, kuri apėmė jūrinio ir žemyninio kabelio dalis, taip pat per šį laikotarpį įrengęs bent vieną 50 km ar ilgesnį AĮNS jūrinį kabelį. Be to, tiekėjas turi būti sėkmingai užbaigęs 320 kV ar didesnės įtampos AĮNS povandeninių ir žemyninių kabelių prekvalifikavimą (angl. prequalification) ir tipo bandymus (angl. Type tests), o jo vidutinės metinės visos veiklos pajamos per paskutiniuosius 3 metus arba nuo įregistravimo dienos turi siekti bent 170 mln. Eur.  

Pasirašyti sutartį su pirkimo laimėtoju numatoma 2022 metais, o didžioji dalis kabelio tiesimo darbų vyks 2023–2025 metais. Statybos darbus numatoma užbaigti 2025 metų pabaigoje. Jungtį numatoma pradėti eksploatuoti baigus kabelio montavimo ir keitiklių stočių statybos darbus bei atlikus sudėtingą testavimo programą. 

Apie mus

Naujienos

„Harmony Link“ projekte bus pasitelkti techninės priežiūros ekspertai

Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir PSE…

Plačiau

Ruošiantis „Harmony Link“ kabelio tiesimui užbaigtas jūros dugno tyrimas: tarp radinių – ir nuskendęs laivas

Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatorės „Litgrid“ ir PSE…

Plačiau

„Litgrid“ baigė „Harmony Link“ jungties ir 330 kV Darbėnų skirstyklos teritorijų planavimą

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ baigė „Harmony Link“…

Plačiau