Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir PSE vykdomame naujos jūrinės elektros jungties projekte pradėti Baltijos jūros dugno tyrimo darbai. „Harmony Link“ jungtis yra didžiausias iš visų projektų, reikalingų įgyvendint Baltijos šalių sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais.

Antradienį iš Gdynės uosto išplaukė tyrimų laivas „Mintaka I“, kuris atlieka geofizinį planuojamos elektros kabelio trasos tyrimą. Iš viso Lenkijos bendrovės „Mewo“ vadovaujamo rangovų konsorciumo atliekamuose jūros dugno tyrimo darbuose dalyvaus iki 7 tyrimams pritaikytų laivų. Tyrimai bus atliekami pasitelkiant tokią įrangą kaip sonarai ir magnetometrai, tiriant grunto mėginius laboratorijoje ir, jei prireiks, dugno apžiūrai pasitelkiant valdomus povandeninius robotus ar narus.

„Tyrimo metu bus išžvalgyta 290 km ilgio ir 300 m pločio trasa Baltijos jūroje, ištirti grunto mėginiai, išanalizuoti jūros dugne identifikuoti objektai, tarp jų – pavojingos nuolaužos ar sprogmenys. Tyrimo ataskaitą gausime vasaros pabaigoje, o jos duomenys bus naudojami kabelio tiesimo ir apsaugos strategijai rengti. Jūrinė elektros jungtis – didelis ir sudėtingas projektas, todėl kruopštus pasiruošimas – įskaitant ir jūros dugno tyrimo darbus – yra nepaprastai svarbus. Kartu su tyrimu taip pat bus atliekama aplinkosauginė analizė, kuri padės įsivertinti jungties poveikį Baltijos jūros aplinkai ir užtikrinti, kad būtų pasiektas geriausias rezultatas tvarumo prasme“, – sako Gerda Krasauskė, „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento direktorė.

Šiuo metu „Litgrid“ ir PSE taip pat vykdo „Harmony Link“ reikalingus teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesus, ruošia dokumentus kabelio ir keitiklių stočių statybos konkursams.

Maždaug 330 km bendro ilgio 700 MW galios povandeninė ir sausumos aukštos įtampos nuolatinės srovės jungtis „Harmony Link“ 2025 m. sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje.

Iš viso „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys parama iš Europos infrastruktūros tinklų fondo „Connecting Europe Facility“.

Parengiamieji „Harmony Link“ darbai vyksta nuo 2019 metų pradžios. Iki 2020 m. sausio parengta trasos studija Baltijos jūroje, nuo 2019 m. gruodžio pradėti ir intensyviai vykdomi teritorijų planavimo darbai. 2020 m. birželio mėn. pasirašyta sutartis dėl jungties techninių specifikacijų rengimo, spalį – dėl tikslinių konsultacijų techniniais, komerciniais, reguliaciniais klausimais.

„Harmony Link“ bus jau antroji Lietuvos ir Lenkijos sistemas jungianti elektros jungtis. Kartu su 2016 m. įrengta sausumos jungtimi „LitPol Link“ ji leis sinchronizuoti Baltijos šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais. Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia vadinamajame BRELL žiede, kuriame elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Parengti Lietuvos elektros energetikos sistemą atjungimui nuo Rusijos ir Baltarusijos tinklų ir veikti sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis žemyninės Europos valstybėmis planuojama 2025 m.