Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemų operatoriai „Litgrid“ ir PSE pasirašė sutartį su konsorciumu, kurį sudaro MEWO S.A., Gdynės jūrų universitetas ir UAB „Garant Diving“, dėl dugno tyrimo Baltijos jūros zonoje, kurioje planuojama tiesti „Harmony Link“ elektros jungtį, sujungsiančią Lenkiją ir Lietuvą.

Pagal šią sutartį konsorciumas atliks jūros dugno geofizinius ir geotechninius tyrimus suplanuotoje kabelio trasoje tarp Lietuvai ir Lenkijai priklausančių Baltijos jūros pakrančių. Paruoštoje ataskaitoje bus aprašyta jūros dugno būklė kabelio trasos zonoje ir pateikta informacija, būtina kabelio tiesimo ir apsaugos strategijai.
Ataskaita taip pat padės nustatyti tam tikrų objektų, pavyzdžiui, sudužusių laivų, nesprogusių sprogmenų ar kitų jūros dugne esančių pavojingų nuolaužų, buvimo vietą. Darbus ketinama pradėti iki šių metų pabaigos.

Konkurso metu MEWO vadovaujamas konsorciumas pateikė ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą. MEWO yra Lenkijos įmonė, turinti tarptautinės patirties panašiuose projektuose, įskaitant jūros dugno tyrimus vėjo jėgainių parkams, vamzdynams ir telekomunikacijų kabeliams.

Pagal sutartį tyrimas bus baigtas trečiąjį 2021 metų ketvirtį. Tyrimo metu atliekami darbai neturėtų padaryti jokios įtakos Baltijos jūros aplinkai.

Šiuo metu PSE ir Litgrid vykdo „Harmony Link“ reikalingus teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesus, taip pat ruošia dokumentus kabelio ir keitiklių stočių statybos konkursams.

Kai bus pabaigta, „Harmony Link“ elektros jungtis bus 330 km ilgio, iš kurių 290 sudarys jūrinė dalis. Jungtis sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje. Jungiamoji linija bus pagrįsta aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) technologija ir užtikrins 700 MW perdavimo galią. Tikimasi, kad ji bus pabaigta 2025 metais. „Harmony Link“ bus antroji elektros energijos jungiamoji linija tarp Lenkijos ir Lietuvos: nuo 2016 metų veikia „LitPol Link“ antžeminė elektros energijos linija, kuri jungia Elko pastotę Lenkijoje ir Alytaus pastotę Lietuvoje. Povandeninis kabelis pagerins regiono energetinį saugumą, sudarydamas galimybę sinchronizuoti Lietuvos, Latvijos ir Estijos elektros energijos sistemas su kontinentinės Europos sinchronine zona. Projektas gauna bendrąjį finansavimą iš Europos Sąjungos Europos infrastruktūros tinklų priemonės (CEF).