FORMULARZ KONTAKTOWY

  Informacje o spółce Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE)

  PSE to spółka Skarbu Państwa o istotnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej za pośrednictwem sieci przesyłowej najwyższych napięć do wszystkich regionów kraju. Ponadto na PSE spoczywa szereg obowiązków związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa funkcjonowania krajowego systemu elektroenergetycznego, rozbudowywaniem sieci przesyłowej oraz realizowaniem połączeń transgranicznych z systemami krajów sąsiadujących. Spółka posiada 15 316 km linii i 109 stacji transformatorowych.

  Więcej informacji na temat PSE (link).

  Litgrid i PSE są członkami ENTSO-E – Europejskiej Sieci Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych (link).

  PSE – Energia w dobrych rękach
  Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

  Informacje o spółce Litgrid

  Litgrid – operator litewskiego systemu przesyłowego energii elektrycznej – utrzymuje stabilną pracę krajowego systemu elektroenergetycznego, kontroluje przepływy energii elektrycznej i umożliwia konkurencję na krajowym rynku energii elektrycznej.

  Litgrid jest odpowiedzialny za integrację krajowego systemu elektroenergetycznego z europejską infrastrukturą elektroenergetyczną i europejskim rynkiem energii elektrycznej.

  Spółka zbudowała już strategiczne elektroenergetyczne połączenia transgraniczne, a mianowicie NordBalt (Litwa–Szwecja) i LitPol Link (Litwa–Polska).

  Realizując nadrzędny cel Litwy – niezależność w sektorze energetycznym – promujemy wartości, takie jak odpowiedzialność, kreatywność i dialog.

  Więcej informacji na stronie Litgrid (link).