Informacje dla właścicieli gruntów

Prace związane z budową i eksploatacją połączenia Harmony Link

Podczas budowy połączenia Harmony Link profesjonalni wykonawcy wynajęci przez Litgrid i PSE w drodze przetargów będą prowadzić prace związane z układaniem kabli podziemnych na trasie połączenia, która będzie przebiegać przez działki prywatnych właścicieli. Wszelkie prace związane z połączeniem będą prowadzone w obrębie przebiegu trasy i strefy ochrony określonej w dokumentacji dotyczącej planowania przestrzennego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, po zakończeniu budowy połączenia, wykonawcy uporządkują teren należący do właścicieli: odtworzą powierzchnię terenu zniszczoną przez ciężki sprzęt wyrównają ziemię. Po zakończeniu robót ziemnych poziom terenu musi być przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia robót lub zmieniony zgodnie z projektem konstrukcji.

Po uruchomieniu połączenia międzysystemowego Harmony Link będzie ono podlegać corocznym przeglądom, a w razie konieczności – naprawom. Jeżeli przegląd połączenia wykaże konieczność wycinki drzew, wykonania wykopów itp., wykonawca będzie musiał uzyskać pisemną zgodę właściciela terenu na zrealizowanie takich prac.

Jeśli nasze działania lub działania naszych wykonawców będą dla Państwa uciążliwe, prosimy o kontakt z Litgrid () lub PSE ().

Więcej informacji o innych aktualnie realizowanych projektach synchronizacji z obszarem synchronicznym Europy kontynentalnej można znaleźć na stronie internetowej Litgrid.eu (link).

Komunikacja społeczna

Rozumiemy, że prace budowlane w ramach projektu Harmony Link mogą powodować niedogodności dla mieszkańców i właścicieli gruntów, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby je zminimalizować.

Naszym celem jest współpraca i wzajemne zrozumienie, które mają na celu zapewnić sprawną realizację projektu.

Na każdym etapie inwestycji jesteśmy do Państwa dyspozycji. Sprawnie odpowiadamy na pojawiające się pytania i wątpliwości. Wszelkie pytania dotyczące działań dotyczących projektu Harmony Link można kierować, używając ogólnych danych kontaktowych:

PSE

Telefon: +48 887 778 992 (poniedziałek – piątek w godz. 12:00-15:00)
E-mail: