x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Czy stacja elektroenergetyczna/podziemna linia kablowa są bezpieczne dla ludzi?

Infrastruktura elektroenergetyczna jest bezpieczna dla życia i zdrowia ludzi i zwierząt. Wszystkie eksploatowane w Polsce linie najwyższych napięć, zarówno nadziemne jak i kablowe, muszą spełniać surowe wymogi prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa, a także oddziaływania na środowisko naturalne. Specjalnie powołane do tego instytucje czuwają, aby nie zostały przekroczone dopuszczalne normy poziomu pola elektrycznego, magnetycznego oraz hałasu.

Jakie ograniczenia wynikają z położenia linii pod ziemią?

Ograniczenia w użytkowaniu gruntu dotyczą pasa technologicznego o szerokości ok. 7 m (2 x 3,5 m od osi linii). W jego obrębie nie można wznosić budynków mieszkalnych i sadzić roślin o rozbudowanych systemach korzeniowych, w tym drzew. Możliwe będzie jednak np. uprawianie zbóż czy warzyw. Z tytułu tych ograniczeń właścicielowi nieruchomości przysługuje wynagrodzenie. Poza granicami pasa technologicznego nieruchomość może być użytkowana zgodnie z jej dotychczasowym przeznaczeniem.

Czego będą dotyczyć rokowania z właścicielami nieruchomości?

Inwestor przeprowadzi rokowania z właścicielami nieruchomości, które znajdą się na trasie przebiegu linii. W celu uzgodnienia warunków ustanowienia na nieruchomości tzw. służebności przesyłu z każdym właścicielem indywidualnie skontaktuje się pełnomocnik PSE.

Komu i za co przysługuje wynagrodzenie?

Do wynagrodzenia z tytułu tzw. służebności przesyłu uprawnieni będą właściciele nieruchomości, przez których działki przejdzie pas technologiczny linii. Podstawą ustalenia kwoty wynagrodzenia będzie operat szacunkowy sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego, uwzględniający m.in. obszar działki objętej pasem, rodzaj i klasę ziemi, ceny transakcyjne gruntów w danej okolicy itp.

Co oznacza skrót KSE?

KSE to skrót od Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Jest to sieć połączonych ze sobą urządzeń służących do wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej.

Czym jest sieć przesyłowa?

Na sieć przesyłową składają się linie i stacje elektroenergetyczne najwyższych napięć, które odpowiadają za przesyłanie energii na duże odległości – z miejsca wytwarzania do stacji, w której energia o najwyższym napięciu jest transformowana na niższe poziomy.

Jak się odbywa przesył energii z elektrowni do odbiorców?

Energia elektryczna z elektrowni transportowana jest do stacji elektroenergetycznych. Przesył energii odbywa się liniami najwyższych napięć 400 kV i 220 kV, ponieważ im wyższe napięcie, tym mniejsze są straty energii podczas jej przesyłu. W systemowych stacjach elektroenergetycznych następuje zmiana poziomu napięć, a energia za pośrednictwem stacji wysokich napięć trafia do sieci dystrybucyjnych – mniejszych stacji elektroenergetycznych, zwanych Głównymi Punktami Zasilania (GPZ). W stacjach tych następuje dalsze obniżenie napięcia do poziomu m.in. 20, 15 lub 6 kV (tzw. napięcia średnie – SN) i rozdział energii elektrycznej przesyłanej do licznych stacji transformatorowych, które już bezpośrednio zasilają większość odbiorców końcowych – takich jak zakłady przemysłowe, szpitale, szkoły czy też gospodarstwa domowe.

Dlaczego infrastruktura przesyłowa jest rozbudowywana?

Polska gospodarka rozwija się w szybkim tempie, czego skutkiem jest rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tymczasem Krajowy System Elektroenergetyczny w znacznej mierze opiera się na infrastrukturze przesyłowej wybudowanej w połowie ubiegłego wieku. Konieczne zatem jest modernizowanie i rozbudowywanie elementów sieci przesyłowej, by zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Czy polski system elektroenergetyczny połączony jest z podobnymi systemami w innych krajach?

Tak. Krajowy System Elektroenergetyczny (KSE) połączony jest z systemami elektroenergetycznymi innych krajów Europy. Dzięki temu możliwa jest międzynarodowa wymiana energii elektrycznej, co zapewnia możliwość dostarczenia do Polski energii elektrycznej z zagranicy i zapewnia większe bezpieczeństwo energetyczne.