x
logo

Podstawowe informacje o inwestycji

Podstawowe informacje o inwestycji

Oddajemy w Państwa ręce uproszczoną wersję strony o projekcie Harmony Link. Znajdą Państwo na niej podstawowe informacje na temat podmorskiego kabla, który połączy Polskę i Litwę. Równocześnie pracujemy nad stworzeniem docelowej strony, gdzie zostaną zamieszczone szczegóły dotyczące m.in. procesu konsultacyjno-informacyjnego, sposobu prowadzenia prac czy ich harmonogramu. Jeżeli mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt pod adresem harmonylink@pse.pl.

Polska i Litwa wspólnie realizują projekt inwestycyjny po nazwą Harmony Link. Celem inwestycji jest budowa podmorskiej linii kablowej, w technologii prądu stałego wysokiego napięcia (ang. High Voltage Direct Current – HVDC), która połączy obydwa kraje. Inwestorami projektu są operatorzy systemów przesyłowych z Polski (Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) oraz Litwy (Litgrid AB).

Przedsięwzięcie ma strategiczne znaczenie dla Unii Europejskiej oraz bezpieczeństwa energetycznego całej Europy Środkowo-Wschodniej. Nowe połączenie będzie jednym z elementów procesu synchronizacji systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z tzw. systemem Europy kontynentalnej. Dzięki Harmony Link wzrośnie bezpieczeństwo zasilania odbiorców w całym regionie, a także zwiększą się możliwości w zakresie prowadzenia wymiany międzynarodowej energią elektryczną w Europie.