Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) rozpoczynają w styczniu 2022 roku rokowania z właścicielami nieruchomości położonych na trasie inwestycji. Do każdego z Właścicieli PSE wystosowało korespondencję dotyczącą procesu pozyskiwania służebności realizowanego przez Spółkę.

Podczas indywidualnych spotkań Pełnomocnicy PSE przedstawią sposób umiejscowienia instalacji na terenie nieruchomości, operat szacunkowy i wynikającą z niego kwotę wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Każdy Właściciel będzie mógł także zadać pytania na temat inwestycji i uzyskać na nie odpowiedzi.

Dodatkowe informacje można uzyskać również pod numerem infolinii +48 887 778 992.