Litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Litgrid ogłosił w dniu 13 sierpnia 2021 r. przetarg na zakup kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o mocy 700 MW.

Przetarg przewiduje, że wykonawca będzie musiał dostarczyć i ułożyć kabel HVDC o długości ok. 350 km, który połączy stację Żarnowiec w Polsce z podstacją Darbėnai w okolicy Kretyngi na Litwie.

Zainteresowani wykonawcy będą musieli wykazać się doświadczeniem w realizacji podobnych inwestycji tj.: w ciągu ostatnich 8 lat wyprodukowali co najmniej jeden system kablowy HVDC obejmujący odcinki kabla podmorskiego i lądowego, a także wybudowali w tym okresie co najmniej jeden podmorski kabel HVDC o długości co najmniej 50 km. Zaproponowany do realizacji rodzaj kabla musi przejść testy prekwalifikacyjne (Prequalification Tests) przed złożeniem oferty Wykonawcy. Ponadto wykonawca musi, w trakcie realizacji Projektu, pomyślnie przeprowadzić testy typu (Type tests) dla kabli podmorskich 320 kV lub więcej, a jego średni roczny całkowity dochód operacyjny w ciągu ostatnich 3 lat musi wynosić co najmniej 170 mln EUR. Zgłoszenia wykonawców są przyjmowane do 30 września.

Umowę z wykonawcą planuje się podpisać w 2022 roku, a większość prac związanych z budową jest zaplanowana na lata 2023-2025.

Całkowita wartość projektu Harmony Link wynosi około 680 mln euro, z czego 493 mln euro będzie stanowić dofinansowanie z instrumentu UE „Łącząc Europę” (CEF). Harmony Link jest częścią procesu synchronizacji krajów bałtyckich z siecią Europy kontynentalnej (CEN).

 

Źródło informacji:

https://www.litgrid.eu/index.php/news-events-/news/litgrid-has-announced-the-procurement-of-a-harmony-link-interconnection-cable-/31571

https://www.litgrid.eu/index.php/naujienos/naujienos/litgrid-paskelbe-harmony-link-jungties-kabelio-irengimo-pirkima/31563