W ramach procesu konsultacyjno-informacyjnego, 4 i 5 marca 2021 roku odbyły się spotkania z właścicielami nieruchomości, których dotyczy realizowana inwestycja oraz zainteresowanymi mieszkańcami. Spotkania miały miejsce w świetlicach wiejskich w Tyłowie i Jeldzinie.

Rozmowy podczas dyżurów dotyczyły informacji o planowanym przebiegu trasy linii kablowej oraz dalszych kroków związanych ze współpracą z właścicielami nieruchomości na trasie inwestycji.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat Harmony Link, zapraszamy do kontaktu pod nr infolinii: 887 778 992 lub za pośrednictwem adresu e-mail:

Zapraszamy na krótką relację ze spotkań przygotowaną przez Twoją Telewizję Morską.