x
logo

Pagrindinė projekto informacija

Pagrindinė projekto informacija

„Harmony Link“ investicija apima aukštos įtampos tiesioginės srovės (HVDC) kabelių linijos tiesimą Baltijos jūros dugnu ir sausumoje. Ši linija suteiks galimybę keistis 700 MW galia tarp Lenkijos ir Lietuvos elektros sistemų abiem kryptimis.

Prijungimo prie Lietuvos elektros sistemos taškas bus planuojama Darbėnų pastotė, Lenkijos pusėje – esama Žarnovieco pastotė. Vykdant projektą, Darbėnuose bus pastatyta skirstykla ir HVDC keitiklių stotis, nuolatinę jungties srovę pakeičianti kintama srove, naudojama aukščiausios įtampos perdavimo tinkle.

 Jūros dalis, be Lenkijos ir Lietuvos vandenų bei išskirtinių ekonominių zonų, praeis ir per Švedijos išskirtinę ekonominę zoną .

Bendra projekto vertė siekia apie 700 mln. eurų. Projektas „Harmony Link“ bendrai finansuojamas iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės lėšų.

Pagal pagrindinį projekto grafiką planuojama baigti statybos darbus 2025 m. pabaigoje.