x
logo

Informacija apie investuotojus

Informacija apie investuotojus

„Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA“ (PSE) tai valstybinė įmonė, kuri yra ypač svarbi Lenkijos ekonomikai. PSE, kaip perdavimo sistemos operatoriaus (PSO), užduotis yra elektros perdavimas tinklu į visus šalies regionus. PSE yra atsakinga už daugybės užduočių, susijusių su Lenkijos energetikos sistemos eksploatavimo saugumo užtikrinimu, perdavimo tinklo plėtra ir tarpvalstybinėmis jungtimis su kaimyninių šalių sistemomis, vykdymą. Bendrovei priklauso apie 14 700 kilometrų linijų ir 107 ypač aukščiausios įtampos stočių.

PSE yra Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo (ENTSO-E) ir regioninės iniciatyvos „PSO bendradarbiavimas saugumo srityje“ narė.

www.pse.pl

 

„Litgrid“ yra perdavimo sistemos operatorius Lietuvoje. Užtikrina vietinės elektros sistemos stabilumą, kontroliuoja galios srautus ir suteikia galimybę įvairiems subjektams konkuruoti elektros energijos vidaus rinkoje.

Bendrovė yra atsakinga už Lietuvos elektros rinkos nepriklausomybės užtikrinimą ir elektros sistemos sinchronizavimą su Europos sistema. „Litgrid“ yra aukščiausios įtampos linijų, kurių bendras ilgis siekia beveik 7000 km, savininkas. Nuo 2015 m. Lietuvos elektros sistema yra sujungta su Lenkija 400 kV „LitPol Link“ linija. Lietuva taip pat turi nuolatinės srovės jungtį jūra su Švedija – „NordBalt“

 „Litgrid“ yra Europos elektros energijos perdavimo sistemos operatorių tinklo ENTSO-E narė.

www.litgrid.eu