Jūrinės Lietuvos ir Lenkijos elektros jungties „Harmony Link“ statybai bus pasitelkti techninės priežiūros ekspertai. Projektą kartu su Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatore „Litgrid“ įgyvendinanti Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatorė PSE paskelbė užsakovo atstovo paslaugų pirkimą. Tiekėjai atliks reikalingų darbų techninę priežiūrą, padės suderinti keitiklių ir kabelio rangovų atliekamus darbus ir prisidės prie sklandaus šio techniškai sudėtingo projekto įgyvendinimo.

„Po kelerių metų Lietuvos ir Lenkijos elektros sistemas sujungs nauja prekybinė jūrinė elektros jungtis „Harmony Link“. Tai vienas svarbiausių mūsų regiono energetinės infrastruktūros projektų, užtikrinsiančių elektros prekybą tarp Lietuvos ir Lenkijos po Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais. Didelė dalis projekto darbų vyks jūroje, todėl mes kartu su partneriais PSE turime užsitikrinti specifinių kompetencijų pagalbą. Numatome, kad pirkimo laimėtojai bus atsakingi už techninę projekto metu atliekamų darbų peržiūrą, rangovų darbų koordinavimą, tad itin svariai prisidės prie sėkmingo naujos jungties tiesimo“, – teigia „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis.

Tarp numatomų pirkimo laimėtojui skirtų užduočių yra projektinės dokumentacijos patikrinimas, techninių ir administracinių veiklų, susijusių su rangos sutartimis vykdymas, darbų eigos priežiūra, ataskaitų rengimas, rizikų registro rengimas ir kontrolė, priežiūra ir dalyvavimas eksploatacijos pradžioje bei bandomajame paleidime, galutinių dokumentų patikrinimas pasibaigus projektui ir kt.

Užsakovo atstovo paslaugų pirkimą PSE paskelbė pirmadienį, gegužės 2 d. Įgyvendinant šį projektą bus ieškoma partnerių, turinčių techninės patirties, susijusios su aukštos įtampos, povandeninio kabelio ir keitiklių projektais. Pirkime dalyvaujantys tiekėjai, be kitų reikalavimų, turi turėti užsakovo atstovo paslaugų teikimo patirties, kai darbų vertė ne mažesnė kaip 100 mln. eurų, prižiūrint projektavimo (statybos ir elektros sektoriuose), statybos ir paleidimo darbus, susijusius su aukštos įtampos nuolatinės srovės (AĮNS) keitiklių statyba (naudojant VSC technologiją) ir kt. Pirkimo laimėtojai turės pasiūlyti atitinkamą patirtį turinčių aukštos kvalifikacijos specialistų komandą su darbo patirtimi tokio pobūdžio projektuose.

Tiekėjų pasiūlymų laukiama iki birželio mėn. 27 d., o sutartį planuojama pasirašyti per ketvirtą 2022 metų ketvirtį.

„Harmony Link“ projekte šiuo metu vyksta AĮNS kabelių sistemos ir keitiklių pirkimai. Jungtį numatoma pradėti eksploatuoti baigus kabelio montavimo ir keitiklių stočių statybos darbus bei atlikus testavimo programą.

„Harmony Link“ bus jau antroji Lietuvos ir Lenkijos sistemas jungianti elektros jungtis. Svarbiausias jungties komponentas – 700 MW galios AĮNS jungties kabelis, kuris bus maždaug 330 km ilgio ir sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų skirstykla Kretingos rajone Lietuvoje. Nuo Darbėnų iki Baltijos jūros pakrantės bus tiesiamas požeminis kabelis. 2016 m. įrengta ir 2021 m. atnaujinta sausumos jungtis „LitPol Link“ leis sinchronizuoti Baltijos šalių ir kontinentinės Europos elektros sistemas, o „Harmony Link“ užtikrins prekybą tarp Lietuvos ir Lenkijos elektros rinkų.

Iš viso „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) gauta maksimali galima parama.