Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo tinklo operatorių „Litgrid“ bei PSE S.A. akcininkai pritarė investicijoms į jūrinės jungties „Harmony Link“ statybą. Tai yra didžiausias iš visų projektų, kurie užtikrins Baltijos šalių elektros tinklų sinchronizaciją su kontinentine Europa.

Priėmus finansavimo sprendimą abejose šalyse, Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai pereis į projekto įgyvendinimo etapą ir bus pradėti vykdyti projekto grafike numatyti darbai. „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys iš Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP) gauta maksimali galima parama.

„Jūrinė jungtis su Lenkija yra didžiausias sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais projektas, reikšmingai padidinsiantis visų trijų Baltijos šalių energetinį saugumą, o ateityje prisidės prie atsinaujinančios energetikos šaltinių integracijos. Todėl mes itin vertiname dalykišką ir profesionalų bendradarbiavimą su Lenkijos partneriais įgyvendinant šį svarbų projektą, kuris įgauna vis didesnį pagreitį, – sako „Litgrid“ generalinis direktorius Rokas Masiulis. – Priimtas investicinis sprendimas atvers duris praėjusiais metais pasirašyto bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimui. Šiuo metu „Litgrid“ ir PSE vykdo „Harmony Link“ reikalingus teritorijų planavimo ir poveikio aplinkai vertinimo procesus, ruošia dokumentus kabelio ir keitiklių stočių statybos konkursams, tiriame jūros dugną kabelio tiesimui. Taip pat yra įsigytas sklypas keitiklių stoties statybai Darbėnuose, šiemet baigta projekto įgyvendinimo studija.“

„Investicija į „Harmony Link“ yra itin reikšminga visame Baltijos šalių sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais procese. Tai taip pat puikus kaimyninių šalių bendradarbiavimo pavyzdys. PSE ir „Litgrid“ jau yra įrodę, kad gali drauge valdyti tokio dydžio ir sudėtingumo projektus statant „LitPol Link“ jungtį, tad perėjimas į „Harmony Link“ projekto įgyvendinimo etapą parodo efektyvų lenkų ir lietuvių bendradarbiavimą“, – teigia Lenkijos Vyriausybės įgaliotinis strateginei energetikos infrastruktūrai Piotr Naimski.

„Harmony Link“ jungties statybos projekto įgyvendinimo etapo galutiniam investiciniam sprendimui „Litgrid“ neeilinis visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė gegužės 17 d., PSE akcininkai tokį pat sprendimą priėmė gegužės 25 d. Šie sprendimai papildo „Litgrid“ ir PSE bendradarbiavimo susitarimą (IPCA) dėl projekto įgyvendinimo modelio, pasirašytą 2020 m. gegužę.
Pagal šią sutartį operatoriai pasidalino atsakomybę už darbus, kuriuos atliks kiekviena šalis. „Litgrid“ bus atsakinga už NSAĮ (nuolatinės srovės aukštos įtampos) kabelio rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą ir dvišalės rangos sutarties pasirašymą ir įgyvendinimą. Lenkijos operatorius PSE bus atsakingas už NSAĮ keitiklių stočių Lietuvoje ir Lenkijoje rangos darbų pirkimą, rangovo atrinkimą, dvišalės rangos darbų sutarties pasirašymą ir įgyvendinimą.

„Ši jūrinė jungtis tarp Lenkijos ir Lietuvos yra būtina Baltijos šalių sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais. Pradėdami įgyvendinti šį projektą mes ne tik palaikome savo partnerius Lietuvoje. Svarbu ir tai, kad taip mes palaikome Europos elektros rinkos viziją, kuri yra kuriama mūsų žemyno energijos transformacijos pagrindu“, – sako PSE generalinis direktorius Eryk Kłossowski.

„Harmony Link“ jungties projektinius sprendinius ir techninius parametrus „Litgrid“ ir PSE tvirtins bendru sutarimu. Kiekviena šalis apmokės 100 proc. per jos teritoriją einančio sausumos kabelio įrengimo kaštų ir visus keitiklių stoties įrengimo kaštus, o jūrinės dalies kabelio įrengimo kaštus dalinsis per pusę. Operatoriai taip pat numato kartu pirkti klientų atstovo paslaugas ir sudaryti trišalę paslaugų sutartį dėl projekto rangos darbų priežiūros.

Sutartyje taip pat apibrėžta ir jungties nuosavybė: Lietuvoje įrengtą keitiklių stotį, sausumos kabelio ruožą ir 50 proc. jūrinio kabelio valdys „Litgrid“, o PSE nuosavybės teise valdys NSAĮ keitiklių stotį Lenkijoje ir taip pat sausumos kabelio ruožą Lenkijoje ir 50 proc. jūrinio kabelio. Sutartis galios iki „Harmony Link“ jungties eksploatavimo pradžios.

„Litgrid“ ir PSE balandį pradėjo Baltijos jūros dugno tyrimus Švedijos išskirtinėje ekonominėje zonoje. Lietuvoje jau įvyko „Harmony Link“ projekto teritorijų planavimo vieši svarstymai ir planuojama, kad rugpjūčio mėn. bus tvirtinamas specialusis planas. Taip pat ruošiami dokumentai kabelio ir keitiklių stočių statybos konkursams, šiemet jau baigta projekto įgyvendinimo studija.

700 MW galios povandeninė ir sausumos aukštos įtampos nuolatinės srovės jungtis „Harmony Link“ bus maždaug 330 km ilgio. 2025 m. ji sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje.
Parengiamieji „Harmony Link“ darbai vyksta nuo 2019 metų pradžios. Iki 2020 m. sausio parengta trasos studija Baltijos jūroje, nuo 2019 m. gruodžio pradėti ir intensyviai vykdomi teritorijų planavimo darbai. 2020 m. birželio mėn. pasirašyta sutartis dėl jungties techninių specifikacijų rengimo, spalį – dėl tikslinių konsultacijų techniniais, komerciniais, reguliaciniais klausimais.

„Harmony Link“ bus jau antroji Lietuvos ir Lenkijos sistemas jungianti elektros jungtis. Kartu su 2016 m. įrengta sausumos jungtimi „LitPol Link“ ji leis sinchronizuoti Baltijos šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais. Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia vadinamajame BRELL žiede, kuriame elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Parengti Lietuvos elektros energetikos sistemą atjungimui nuo Rusijos ir Baltarusijos tinklų ir veikti sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis žemyninės Europos valstybėmis planuojama 2025 m.