Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ naujos elektros jungties su Lenkija projekte baigė vieną iš teritorijų planavimo etapų: Lietuvos teritorijoje parinkta trasa jūroje ir sausumoje bei įsigyta teritorija Darbėnų pastotei statyti. „Harmony Link“ jungtis yra didžiausias iš visų projektų, reikalingų Baltijos šalių sinchronizacijai su kontinentinės Europos tinklais.

Sausio pabaigoje Energetikos ministerija pritarė „Harmony Link“ jungties ir 330 kV skirstyklos inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai. Dar praėjusių metų pabaigoje „Litgrid“ įsigijo teritoriją Kretingos rajone, kurioje bus Darbėnų pastotė – „Harmony Link“ prijungimo prie Lietuvos elektros sistemos taškas.

„Inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijos alternatyva, kuriai pritarė Energetikos ministerija, numato kabelio trasą Lietuvos teritorijoje – Baltijos jūroje ir sausumoje, įskaitant teritoriją skirstyklos ir keitiklio statybai. Planuodami teritorijas infrastruktūros tiesimui siekiame mažiausio poveikio jautrioms teritorijoms: gyvenamosioms vietovėms, saugomiems gamtos ir paveldo objektams. Dalis požeminio kabelio trasos eis palei esamus inžinerinės infrastruktūros objektus – kelius ar elektros perdavimo oro linijas. Šiuo metu pradedama sprendinių konkretizavimo stadija, kurios metu bus nustatyta, kaip detaliai atrodys koncepcijos etape suformuota trasa“, – sako Gerda Krasauskė, „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento direktorė.

Požeminis „Harmony Link“ kabelis sausumoje bus tiesiamas Palangos ir Kretingos savivaldybėse: nuo Baltijos jūros ties Būtinge iki „Litgrid“ įsigytos teritorijos Kretingos rajono savivaldybėje, Žynelių kaime, kur bus pastatyta Darbėnų pastotė.

Siekiant, kad projektas būtų įgyvendintas laiku, šiai teritorijai įsigyti buvo atliktos pirkimo, o ne žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros. „Litgrid“ įsigijo 26,5 ha teritoriją, atsižvelgiant į rengiamo inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijos alternatyvas. Šiam pirkimui buvo pasitelkti konsultantai – UAB „Newsec Advisers LT“. Bendra įsigytų sklypų vertė – 371 tūkst. Eur.

Pritarus inžinerinės infrastruktūros vystymo plano koncepcijai, toliau rengiami konkretizuoti sprendiniai, kuriuos planuojama pristatyti gyventojams pirmąjį šių metų pusmetį. Šiuo metu „Litgrid“ ir PSE taip pat organizuoja „Harmony Link“ jūros dugno tyrimo darbus, ruošia pirkimo dokumentus kabelio ir keitiklių stočių statybos konkursams.

Maždaug 330 km bendro ilgio 700 MW galios povandeninė ir sausumos aukštos įtampos nuolatinės srovės jungtis „Harmony Link“ 2025 m. sujungs Žarnoviecų pastotę Lenkijos Pomeranijos regione su Darbėnų pastote Kretingos rajone Lietuvoje.

Iš viso „Harmony Link“ projektui numatytos investicijos siekia apie 680 mln. eurų, iš kurių 493 mln. eurų sudarys parama iš Europos infrastruktūros tinklų fondo „Connecting Europe Facility“.

Parengiamieji „Harmony Link“ darbai vyksta nuo 2019 metų pradžios. Iki 2020 m. sausio parengta trasos studija Baltijos jūroje, nuo 2019 m. gruodžio pradėti ir intensyviai vykdomi teritorijų planavimo darbai. 2020 m. birželio mėn. pasirašyta sutartis dėl jungties techninių specifikacijų rengimo, spalį – dėl tikslinių konsultacijų techniniais, komerciniais, reguliaciniais klausimais.

„Harmony Link“ bus jau antroji Lietuvos ir Lenkijos sistemas jungianti elektros jungtis. Kartu su 2016 m. įrengta sausumos jungtimi „LitPol Link“ ji leis sinchronizuoti Baltijos šalių elektros sistemas su kontinentinės Europos tinklais. Iki šiol Lietuva, Latvija ir Estija kartu su Rusija ir Baltarusija veikia vadinamajame BRELL žiede, kuriame elektros dažnis centralizuotai reguliuojamas Rusijoje. Parengti Lietuvos elektros energetikos sistemą atjungimui nuo Rusijos ir Baltarusijos tinklų ir veikti sinchroniniu režimu su Lenkija, Vokietija ir kitomis žemyninės Europos valstybėmis planuojama 2025 m.