Šiandien Lietuvos ir Lenkijos perdavimo sistemos operatorių „Litgrid“ ir „PSE“ vadovai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigoja pradėti naujo Lietuvos ir Lenkijos jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) kabelio tiesimo projekto parengiamojo etapo darbus. Naująją jūrinę jungtį Lietuvos ir Lenkijos atstovai nusprendė pavadinti „Harmony Link“ vardu.

Parengiamajame projekto etape bus atlikti veiksmai kuriais remiantis bus priimti sprendimai dėl investavimo, paskelbta viešųjų pirkimų procedūra kabelio tiesimo darbams nupirkti bei atlikti kiti paruošiamieji darbai. Sprendimas dėl investavimo turėtų būti priimtas 2020 m.

„Susitarimas, kurį šiandien pasirašė Lietuvos ir Lenkijos partneriai, – tai dar vienas aiškus politinio ir profesinio sutarimo ženklas, padėsiantis trims Baltijos šalims visiškai kontroliuoti savo elektros energijos tinklus, veikti pagal bendras ir skaidrias europines taisykles vartotojų naudai ir užtikrinti energijos tiekimo saugumą“, – teigė ES klimato kaitos ir energetikos komisaras Miguel Arias Cañete.

„Bendradarbiavimo susitarimo pasirašymas – tai kelių mėnesių didelio darbo planuojant pirmojo projekto etapo veiklas rezultatas. Šis darbas suteiks tvirtą pagrindą projekto „Harmony Link“ pradžiai ir tolesniam sėkmingam jo įgyvendinimui“, – komentavo „PSE“ generalinis direktorius Eryk Kłossowski.

„Litgrid“ AB generalinis direktorius Daivis Virbickas pridūrė: „Pasirašytas susitarimas yra tiesioginis profesionalaus, vertybėmis grindžiamo bendradarbiavimo įrodymas. Juo pabrėžiame, kad dėsime visas pastangas saugiai ir ekonomiškai efektyviai įgyvendinti šį techniškai sudėtingą projektą iki planuojamų 2025 m.“

Projekto „Harmony Link“ darbų pradžia – pirmas žingsnis, numatytas Baltijos valstybių elektros energijos tinklų ir kontinentinės Europos tinklo sinchronizavimo politiniame susitarime, kurį 2018 m. birželio 28 d. pasirašė Europos Komisijos Pirmininkas ir Lietuvos, Latvijos, Estijos bei Lenkijos valstybių ir vyriausybių vadovai.

Politiniame susitarime numatytas techninis Baltijos šalių sistemų sinchronizavimo scenarijus, kad sinchronizacija iki 2025 m. vyks pasinaudojant esama jungtimi tarp Lietuvos ir Lenkijos („LitPol Link“) ir nutiesiant naują jūrinį kabelį tarp šių valstybių. Šį scenarijų 2018 m. rugsėjo 14 d. patvirtino Baltijos energijos rinkos jungčių plano (BEMIP) aukšto lygio grupė Tinklų sinchronizavimo procesą prižiūri Europos elektros perdavimo sistemos operatorių asociacijos (ENTSO-E) kontinentinės Europos regioninė grupė, o kabelio „Harmony Link“ projektą įgyvendins „PSE“ ir „Litgrid“.