x
logo

Korzyści z realizacji inwestycji

Korzyści z realizacji inwestycji

  • Wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego w regionie północno-wschodniej Polski oraz państw bałtyckich
  • Zwiększenie możliwości w zakresie prowadzenia wymiany międzynarodowej energią elektryczną na europejskim rynku
  • Synchronizacja systemów elektroenergetycznych państw bałtyckich z systemem Europy kontynentalnej
  • Zwiększenie mocy przyłączeniowej dla lokalnych odbiorców
  • Poprawa warunków rozwoju dla nowych inwestycji w regionie
  • Coroczne zasilenie budżetów gmin podatkiem od nieruchomości