x
logo

Kluczowe założenia projektu

Kluczowe założenia projektu

Inwestycja Harmony Link polega na położeniu dwóch kabli prądu stałego High Voltage Direct Current (HVDC) pod dnem Bałtyku oraz pod ziemią na terenie lądowym. Linia ta umożliwi wymianę mocy między systemami elektroenergetycznymi Polski i Litwy na poziomie 700 MW w obu kierunkach.

Punktem przyłączenia do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w Polsce będzie stacja elektroenergetyczna Żarnowiec (SE Żarnowiec), zlokalizowana w gminie Krokowa, a na Litwie stacja elektroenergetyczna w miejscowości Darbenai. W ramach projektu w sąsiedztwie SE Żarnowiec powstanie także nowa stacja przekształtnikowa HVDC – zmieniająca prąd stały w prąd zmienny (i na odwrót), stosowany standardowo w sieci przesyłowej najwyższych napięć.

Część lądowa inwestycji zostanie zrealizowana w woj. pomorskim na terenie gminy Krokowa. Część morska będzie przechodzić, oprócz wód polskich i litewskich, także przez wody terytorialne Szwecji.

Całkowita wartość przedsięwzięcia to ok. 700 mln EUR. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków unijnego instrumentu „Łącząc Europę” na kwotę ok. 500 mln EUR.

Zgodnie z bazowym harmonogramem projektu zakończenie budowy planowane jest na koniec 2025 roku.