x
logo

Informacja o inwestorach

Informacja o inwestorach

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA (PSE) są spółką Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla polskiej gospodarki. Zadaniem PSE jako operatora systemu przesyłowego (OSP) jest przesyłanie energii elektrycznej siecią przesyłową do wszystkich regionów kraju. PSE są odpowiedzialne za wykonywanie szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pracy polskiego systemu elektroenergetycznego, rozwojem sieci przesyłowej i połączeń transgranicznych z systemami sąsiednich państw. Spółka jest właścicielem 15 316 kilometrów linii oraz 109 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć.

PSE są członkiem European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E), europejskiego stowarzyszenia operatorów systemów przesyłowych, oraz regionalnej inicjatywy TSO Security Cooperation (TSC).

PSE – Energia w dobrych rękach
Czym zajmują się Polskie Sieci Elektroenergetyczne? Jesteśmy operatorem systemu przesyłowego w Polsce. Pracujemy dla Ciebie 24/7.

www.pse.pl

 

Litgrid jest operatorem systemu przesyłowego na Litwie. Zapewnia stabilność pracy tamtejszego systemu elektroenergetycznego, kontroluje przepływy mocy i umożliwia konkurowanie różnych podmiotów na wewnętrznym rynku energii elektrycznej.

Spółka odpowiada za zapewnienie niezależności litewskiego rynku energii elektrycznej i synchronizację systemu elektroenergetycznego z systemem europejskim. Litgrid jest właścicielem linii najwyższych napięć o łącznej długości prawie 7 tys. km. Od 2015 roku litewski system elektroenergetyczny jest połączony z Polską za pośrednictwem linii 400 kV LitPol Link. Litwa ma także stałoprądowe połączenie morskie ze Szwecją.

Litgrid jest członkiem ENTSO-E, europejskiego stowarzyszenia operatorów systemów przesyłowych.

www.litgrid.eu