x
logo

Rozpoczęcie rokowań z właścicielami nieruchomości

 • 13.01.2022

  Rozpoczęcie rokowań z właścicielami nieruchomości

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) rozpoczynają w styczniu 2022 roku rokowania z właścicielami nieruchomości położonych na trasie inwestycji. Do każdego z Właścicieli PSE wystosowało korespondencję dotyczącą procesu pozyskiwania służebności realizow…

  Więcej
 • 20.10.2021

  Operatorzy systemów przesyłowych energii elektrycznej krajów bałtyckich i Polski złożyli wnioski o unijne dofinansowanie na inwestycje związane z synchronizacją

  Operatorzy systemów przesyłowych (OSP) z krajów bałtyckich: Litgrid (Litwa), AST (Łotwa), Elering (Estonia) oraz z Polski (PSE) złożyli dziś wspólny wniosek o dofinansowanie z instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility, CEF). Operatorzy wnioskuj…

  Więcej
 • 24.08.2021

  Litgrid ogłosił postępowanie na zakup kabla HVDC dla połączenia Harmony Link

  Litewski operator systemu przesyłowego energii elektrycznej Litgrid ogłosił w dniu 13 sierpnia 2021 r. przetarg na zakup kabla wysokiego napięcia prądu stałego (HVDC) o mocy 700 MW. Przetarg przewiduje, że wykonawca będzie musiał dostarczyć i ułożyć kabel HVDC o…

  Więcej
 • 31.05.2021

  PSE i Litgrid zatwierdziły decyzje inwestycyjne dla Harmony Link

  PSE i Litgrid, operatorzy systemów przesyłowych Polski i Litwy, podjęli ostateczne decyzje inwestycyjne dotyczące fazy realizacji projektu interkonektora Harmony Link – podmorskiej elektroenergetycznej linii pomiędzy Polską a Litwą. Decyzje inwestycyjne, zgodnie z po…

  Więcej
 • 31.03.2021

  Spotkania z właścicielami nieruchomości

  W ramach procesu konsultacyjno-informacyjnego, 4 i 5 marca 2021 roku odbyły się spotkania z właścicielami nieruchomości, których dotyczy realizowana inwestycja oraz zainteresowanymi mieszkańcami. Spotkania miały miejsce w świetlicach wiejskich w Tyłowie i…

  Więcej
 • 25.02.2021

  ZAPROSZENIE NA SPOTKANIA INFORMACYJNE

  Polskie Sieci Elektroenergetyczne zapraszają mieszkańców gminy Krokowa, w szczególności Właścicieli, których dotyczy planowana inwestycja, na spotkania podczas dyżurów informacyjnych: 4 marca 2021 r. w godz. 15.00-20.00 w świetlicy wiejskiej w Tyłowie 5…

  Więcej

INWESTYCJA W LICZBACH